Kan ik een digitale meter weigeren?

weigeren van een digitale meter

 

Veel mensen vragen zich af of zij een digitale meter kunnen weigeren.

De overheid installeert meters die het elektriciteitsverbruik digitaal meten en de gegevens doorsturen naar de elektriciteitsbedrijven voor de facturering. Deze meters zijn in veel huizen geïnstalleerd, maar er zijn zorgen over privacykwesties en gezondheidsrisico's van de draadloze technologie. Ook het financieel plaatje roept vragen op.

In deze blogbijdrage bespreken we wat u moet weten voordat u zich aanmeldt voor een digitale meter, want zelfs als u het afwijst, kan er toch een in uw huis worden geïnstalleerd! Kan ik een digitale meter weigeren?

Drie redenen om een digitale teller te weigeren


Vlaanderen is begonnen met de uitrol van de digitale meter. Deze 'slimme' meter vervangt de terugdraaiende teller.

Er zijn een aantal redenen waarom je de installatie van de digitale meter zou weigeren:

  • Financieel
  • Privacy
  • Gezondheid

Financieel

Nu de terugdraaiende teller afgeschaft werd zullen veel mensen zich tevreden moeten stellen met een minder voordelig terugleveringscontract.

Een terugleveringscontract is een contract waarbij je elektriciteitsleverancier je compenseert voor de energie die je produceert en op het net zet. Deze vergoeding is vaak bescheiden.

 

digitale meter is minder voordelig dan terugdraaiende teller

 

Waarom is een terugdraaiende teller zo interessant?

Zolang zonnepaneeleigenaars hun analoge meter behouden, profiteren zij nog van de terugdraaiende teller, en dat tot 2025. 

Een terugdraaiende teller werkt eigenlijk als een soort batterij. Je produceert energie gedurende de dag. Als je meer energie produceert dan je verbruikt, gaat je teller omhoog. Als je geen energie opwekt (zoals in de avond) daalt je teller. Maak je elk jaar meer energie dan je verbruikt? Dan is je energierekening 0 euro.

Vanuit die optiek is het weigeren van de digitale meter dus geen onzinnige beslissing.

Privacy

Een andere reden om een digitale meter af te wijzen is het gebrek aan privacy. De digitale meter registreert elk kwartier hoeveel gas en elektricieit jij verbruikt.

Deze gegevens worden naar de energieleverancier gestuurd en op hun servers opgeslagen. De Privacywetgeving zegt dat zulke persoonsgegevens alleen voor de facturering gebruikt mogen worden en na een bepaalde tijd (meestal zes maanden) gewist moeten worden.

Fluvius bevestigt dat het je informatie niet met andere firma's zal delen, tenzij je daar uitdrukkelijk mee instemt.

 

Privacy problemen met de digitale meter

 

Gezondheid

Meters zijn instrumenten die elektrische signalen produceren. Sommige mensen beweren dat dit negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid (zogenaamde 'elektrogevoeligheid'). Deze mensen hebben last van hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen, enz.

Het Grondwettelijk Hof neemt deze klachten aux serieux. Mensen die een gezondheidsrisico lopen voor deze straling lopen kunnen de plaatsing van een digitale meter weigeren tot 2023. Vanaf dan kan je namelijk een bekabelde digitale meter aan vragen. Zo'n kabel produceert geen elektromagnetische straling.

 

gezondheidsproblemen met de digitale meter

 

Wie kan een digitale meter weigeren?

Alleen prosumenten kunnen een digitale meter weigeren.

Tenminste, als zij niet langer dan 15 jaar een terugdraaiende teller hebben.

Prosumenten zijn verbruikers van stroom die hun stroom zelf opwekken en hiervoor een vergoeding betalen aan de distributienetbeheerder.

Dit prosumententarief valt weg voor:

  • nieuwe zonnepanelen installaties na 2021
  • alle eigenaars van zonnepanelen die zijn overgeschakeld naar een digitale meter.

Wat gebeurt er als ik weiger?

Een digitale meter kan je niet weigeren.

Je mag alleen de installatie van een digitale meter uitstellen. Dit uitstel hoeft je niet nu al aan te vragen. Wanneer Fluvius contact met je opneemt om de plaatsing van een digitale meter te regelen, heb je de mogelijkheid om uitstel aan te vragen. Fluvius zal dan de plaatsing van digitale meters inplannen na 1 januari 2025.

Wil je weten wanneer jij normaal aan de beurt komt?

Voer gewoon de EAN code van je elektriciteitsmeter in op de website van Fluvius. Die code vindt je op je terugdraaiende meter of op je energiefactuur. Je krijgt meteen de datum.

Conclusie

Als je zonnepanelen installeert na 01 januari 2021, kan je niet anders dan de digitale meter aanvaarden (tenzij je kan aantonen dat je gezonheidsproblemen ondervindt van straling ...)

We raden je aan om je terugleveringscontract grondig te onderzoeken en het met andere te vergelijken. Kies een overeenkomst die de grootste vergoeding biedt voor de stroom die je produceert - op deze manier zullen uw zonnepanelen zichzelf sneller terugverdienen!

Zorg er eerst voor dat je kiest voor PV-installatie die geschikt is voor jouw woning:

Doe mijn renovatiescan

Terug naar de blog