Weet jij hoe je start met een collectieve renovatie in jouw stad?

Wijkrenovatie

Hoewel de klimaatdoelstellingen van 2050 nog ver weg lijken, moet het tempo waaraan we woningen renoveren 

serieus omhoog. Wetende dat we elk jaar minstens 100.000 woningen energetisch moeten opknappen om die ambitie te halen, zet Befutura vol in op collectieve renovaties samen met steden en huiseigenaren.Tijdens een webinar in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu lichtte Befutura bij meer dan 200 lokale besturen toe hoe ze dat doet. En die informatie blijkt welgekomen, terwijl bijna alle toehoorders zich bijzonder enthousiast uiten over collectieve renovaties, geeft 40% aan dat ze onzeker zijn over hoe daaraan te beginnen.

 

Een uniek renovatiemodel

 

Natuurlijk moeten niet enkel de lokale besturen gemotiveerd zijn, ook de inwoners moeten overtuigd raken. Bijna 40% van de deelnemers aan de webinar zien dat laatste als het grootste te overwinnen obstakel. Maar steden en gemeenten kunnen hiervoor rekenen op de marketingervaring van Befutura. Via overtuigende communicatie, campagnes en inzichten worden huiseigenaren overtuigd van de meerwaarde die energetische renovatie biedt.

Daarnaast blijkt ook de interne capaciteit van het lokale bestuur een hindernis. Bijna 20% stelt zich hier vragen bij, maar Befutura duidde in de webinar hoe ze een totale ontzorging verzekert met:

1.    Een gestructureerd onboardingsproces en een heldere rolverdeling.

2.    Optimale wijkdefiniëring door middel van innovatieve software. Via doorgedreven data-analyse bepaalt Befutura de wijken met het meeste renovatiepotentieel. Gewoonlijk gaat het over wijken met gelijkaardige huizen met 2-3 gevels uit het bouwjaar 1950-1980. Ervaring leert dat deze een snellere terugverdientijd hebben. En dat is belangrijk want te grote investeringen zetten een rem op de zin om te renoveren. De helft van de deelnemende lokale besturen geeft aan dat hun inwoners overtuigd kunnen worden door het financieel voordeel.

3.    Overtuigende communicatie om huiseigenaren aan te moedigen. Of het doel nu basiscomfort of energiebesparing is, voor elke nood heeft Befutura expertise in huis. Niet alleen krijgt de huiseigenaar een energieaudit, offerte, renovatie, certificaten en nazorg, maar ook ziet hij in een rapport meteen of hij in aanmerking komt voor een labelpremie. Tot slot ziet de eigenaar in zijn persoonlijke dashboard ook hoeveel de energieprijs kan dalen als hij andere buurtbewoners overtuigt om mee te stappen in de wijkrenovatie.

4.    Een uniek ecosysteem van partners verzekert duidelijke afspraken over prijs en capaciteit. Befutura is het aanspreekpunt en waakt over de tijd.

5.    Kant-en-klare Befutura packs. Niet enkel individuele ingrijpen zijn een optie, maar ook pakketten met een vooraf bepaalde energiebesparing. Befutura kiest zelf de aannemers en materialen zodat huiseigenaars niets meer uitzoeken. Bijna de helft van de lokale besturen is ervan overtuigd dat net dat hun inwoners kan motiveren om collectief te renoveren.

6.    Begeleiding en opvolging tijdens de uitvoering van de werken.

7.    Nazorg door controle van de werken.

Na deze eerste renovatiegolf stopt het niet, net nu zit de kracht er in om het resultaat te communiceren naar de rest van de buurt en de non-believers te overtuigen.

 

Waardevolle inzichten

 

Doorheen het hele traject krijg je als lokaal bestuur toegang tot een uniek dashboard. In één klik zie je wat er leeft in je stad. Zo ontdek je de vragen die leven bij je inwoners of ken je bijvoorbeeld de reeds bereikte CO2-reductie. Met al deze data voed je een eigen communicatieplan, maar de kans is groot dat vooral mond-tot-mondreclame van overtuigde wijkambassadeurs het nodige zal doen! Zo zorg je voor verschillende renovatiegolven in jouw stad en doen we samen de CO2-uitstoot dalen.

Heb je het webinar gemist? Bekijk het hier opnieuw.

Terug naar de blog